Aktualności, Case-Studies, Employer Branding

Jak wypracowaliśmy nasze wartości – case study

Maria Stachowiak

Jak wypracowaliśmy nasze wartości?

Rok 2022 przyniósł nam wiele wyzwań. Okres pandemii COVID-19 był dla naszej firmy testem współpracy i zaufania. Nasza rzeczywistość zmieniła się diametralnie i musieliśmy nauczyć się adaptacji do zmian środowiska, umiejętności reagowania na te zmiany i akceptowania różnych scenariuszy. I choć o bezpieczeństwo w firmie dbał nasz zarząd, organizując cykliczne spotkania nazywane humorystycznie orędziami, to każdy z nas odczuwał niepewność o przyszłość.

Kilka miesięcy temu oficjalnie wszyscy wróciliśmy do biura i obecnie pracujemy w modelu hybrydowym. Nasza codzienność opiera się na bezpośredniej pracy z klientami, których wspieramy, prowadząc komunikację na kanałach social media, budując strategie i kreacje marek, doradzając w zakresie efektywnych kanałów komunikacji czy dobierając odpowiednie mierniki sukcesu. Przyszedł jednak moment, kiedy to my sami staliśmy się celem nadrzędnym – postanowiliśmy zająć się kształtowaniem naszej kultury organizacyjnej.

Strategia punktem wyjścia do dalszych działań

Punktem wyjścia do stworzenia naszych wartości firmowych były strategia firmy, wizja oraz misja, które zostały zdefiniowane na początku roku. Fundamentem naszej agencji są relacje z naszymi pracownikami, klientami i kontrahentami. Wierzymy, że tylko wspólnie możemy się rozwijać i stawać się lepsi. Ciągle ewoluujemy dzięki zdobywanemu doświadczeniu, elastyczności, trzymaniu ręki na pulsie, a do tego działamy, opierając się na danych. To dzięki policzalnym miernikom potrafimy realizować cele biznesowe naszych klientów.

Ciekawość to pierwszy stopień do…

Prowadząc badanie satysfakcji i zaangażowania wśród naszych pracowników, ciekawość zaprowadziła nas do pytania „Jakimi wartościami kieruje się dotrelations?”. Kluczem do dobrze przeprowadzonego procesu było dla nas zaangażowanie w proces naszych pracowników. Nie był to dla nas projekt do usunięcia z listy to do, a raczej rozpoczęcie drogi w kierunku rozwoju firmy.

I to był początek przygody.

W poszukiwaniu głębi

Do pracy nad naszymi wartościami zaprosiliśmy wybranych pracowników – o różnym stażu pracy, różnych stanowiskach i z różnych działów. Chcieliśmy stworzyć maksymalnie zróżnicowany zespół, który wypracuje wartości definiujące to, jak działamy zarówno w pracy z klientami, jak i wewnątrz agencji, i które będziemy mogli zakomunikować wszystkim pracownikom.

Praca rozpoczęła się od warsztatu. Otworzyliśmy dyskusję kreatywnymi skojarzeniami, odpowiadając na pytanie: „Co wyróżnia dotrelations?”. To była jedynie rozgrzewka, bo w kolejnym etapie dokładnie zapoznaliśmy się z założeniami strategii firmy i wynikami ankiet satysfakcji. Rozpoczęliśmy dyskusję na temat wartości indywidualnych, zespołowych i firmowych. W kolejnym kroku zebraliśmy wszystkie wartości w kategorie określające to, co nami kieruje w kontekście relacji z klientem, współpracy w zespole wewnątrz firmy oraz w realizacji projektów i zadań. Następnie przefiltrowaliśmy wyniki naszej pracy przez pryzmat strategii biznesowej na podstawie ustalonych wspólnie kryteriów.

Do brzegu

Na koniec czekało nas najtrudniejsze zadanie – wybór i konkretyzowanie. Spośród haseł określonych jako ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RELACJE, JAKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ musieliśmy wybrać takie zdania, ubrane w formie konkretnych zachowań, które byłyby dla nas wystarczająco kompleksowe, a jednocześnie proste do zastosowania w codzienności. Zależało nam na tym, aby przejawiały się one w działaniach na rzecz klientów, środowisku wewnętrznym firmy oraz cechach, które doceniamy u naszych pracowników. Trudno jest w końcu określić, co w rzeczywistości oznacza jakość. Naszym celem było stworzenie namacalnych wartości, a nie tylko pustych haseł.

I tak oto powstała lista 7 wartości, które ubieramy w zdania:

Czy zdaliśmy test?

Jak mówi nasza 6. wartość  – weryfikujemy i wnioskujemy na podstawie dowodów. W tym przypadku poprosiliśmy naszych pozostałych pracowników o feedback. Zaproponowane przez nas zdania trafiły do ogólnofirmowej ankiety i zapytaliśmy nasz zespół, czy przedstawione wartości są dla nich zauważalne w codziennej pracy. Poprosiliśmy o komentarze dotyczące przykładowych sytuacji, w których wiedzieli, że przestawione wartości są prawdziwe. Na koniec poprosiliśmy też o informację:

„Która wartość z przedstawionych jest dla Ciebie najważniejsza?”

Okazało się, że wszystkie z wymienionych wartości zostały przynajmniej raz wymienione jako najważniejsze. Ten dowód potraktowaliśmy jako zielone światło do wprowadzenia wszystkich siedmiu w życie.

„Budujemy nasz zespół nie tylko na wspólnych wartościach, ale też różnicach, które inspirują” – to słowa Alicji, naszej Content Designerki, która w ten sposób podsumowała naszą pracę w projekcie wartości firmowych.

Daj znać, co o tym myślisz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *